Soutěže

 

Pětiboj o pohár BRT  -  Štoky 9.6.2012

1. cena           80 bodů

 

 

 

Nejlepší teriér KCHT v roce 2011